• Ideal para compartimentar todos os tipos de ferramentas/parafusaria